Етапи вступної кампанії 2020

Основні етапи вступної кампанії 2020 р.

 1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 01 серпня 2020 р.
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 р. 13 серпня 2020 р.
Прийом заяв та документів закінчується:

–          для осіб, які вступають на основі співбесіди, а також вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 13 по 22 серпня

–          для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, а також іспитів і творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня

 

 

 

 

о 18 год. 00 хв. 16 серпня 2020 р.

 

 

о 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 р.

 

 

 

 

о 18 год. 00 хв. 16 серпня 2020 р.

 

 

о 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 р.

Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення з 01 липня 2020 р. з 01 липня 2020 р.
Вступні іспити, творчі конкурси проводяться (у 2 сесії):

–          для вступників на місця державного замовлення

–          для вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

 

 

з 01 серпня

по 12 серпня 2020 р.

 

з 13 серпня

по 22 серпня 2020 р.

 

 

з 01 серпня

по 12 серпня 2020 р.

 

з 13 серпня

по 22 серпня 2020 р.

Співбесіди проводяться з 16 серпня

по 18 серпня 2020 р.

з 16 серпня

по 18 серпня 2020 р.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням до 12 год. 00 хв.

20 серпня 2020 р.

до 12 год. 00 хв.

20 серпня 2020 р.

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, що отримали рекомендації за результатами співбесіди до 10 год. 00 хв.

22 серпня 2020 р.

до 10 год. 00 хв.

22 серпня 2020 р.

Зарахування вступників, що вступають за результатами співбесіди, на місця державного фінансування

Зараховані особи впродовж 22 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення

до 15 год. 00 хв.

22 серпня 2020 р.

до 15 год. 00 хв.

22 серпня 2020 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування (в т.ч. за квотою-1 та квотою-3) з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням до 12 год. 00 хв. 27 серпня 2020 р. до 12 год. 00 хв. 27 серпня 2020 р.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18 год.00 хв.

31 серпня 2020 р.

до 18 год. 00 хв.

31 серпня 2020 р.

Зарахування вступників відбувається:

–          за державним або регіональним замовленням

 

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

до 12 год. 00 хв. 05 вересня 2020 р.

 

 

до 30 вересня 2020 р.

 

 

до 12 год. 00 хв. 05 вересня 2020 р.

 

 

до 30 вересня 2020 р.

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому) з виконанням вимог для зарахування не пізніше 11 вересня до 15 вересня 2020 р. до 15 вересня 2020 р.

 

 1. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЛНАУ, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі ОКР молодший спеціаліст
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 р. 13 серпня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад о 18 год. 00 хв.

22 серпня 2020 р.

о 18 год. 00 хв.

22 серпня 2020 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових вступних випробувань 25-31 серпня 2020 р. 25-31 серпня 2020 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 01 вересня 2020 р. 01 вересня 2020 р.
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками 04 вересня 2020 р. 04 вересня 2020 р.
Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету до 12 год. 00 хв.

10 вересня 2020 р.

до 12 год. 00 хв.

10 вересня 2020 р.

 

Примітка:

 • для вступу на навчання абітурієнти здають зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури (сертифікати ЗНО 2017-2020 рр.) та складають фахове вступне випробування;
 • для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» абітурієнти здають зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) (сертифікати ЗНО 2017-2020 рр.) та складають фахове вступне випробування.

 

 

Перелік документів:

 • сертифікати ЗНО з відповідних предметів;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал);
 • копія документа, що посвідчує особу, та облікової картки платника податків;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • інші документи (за наявності спеціальних умов при вступі);
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці.

 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися:

 • шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії ЛНАУ. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.
 • шляхом надсилання їх сканованих копій, із накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії ЛНАУ (prlnay@ukr.net). У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

 

 

 1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра (денна і заочна форми навчання) проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії вступники на основі

ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) з 12 травня

до 18 год. 00 хв. 05 червня 2020 р.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови, що проводиться УЦОЯО 01 липня 2020 р.
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 серпня 2020 р.
Прийом заяв та документів (для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та фахового вступного випробування) 05 серпня – 22 серпня 2020 р.
Фахові вступні випробування 05 серпня – 26 серпня 2020 р.
Надання рекомендації до зарахування до 18 год. 00 хв. 01 вересня 2020 р.
Виконання вимог до зарахування до 18 год. 00 хв. 06 вересня 2020 р.
Видання наказу про зарахування

– за державним замовленням

 

до 12 год. 00 хв. 11 вересня 2020 р.

 

Для спеціальностей 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», 208 «Агроінженерія» для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (денна і заочна форми навчання):

 

Етапи вступної кампанії вступники на основі

ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»,

ОС «Магістр»

(денна і заочна форма)

Прийом заяв та документів 05 серпня – 22 серпня 2020 р.
Вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування 23 серпня – 02 вересня 2020 р.
Надання рекомендації до зарахування до 05 вересня 2019 р.
Виконання вимог до зарахування до 18 год. 00 хв.

10 вересня 2020 р.

Видання наказу про зарахування

– за державним замовленням

не пізніше 15 вересня 2020 р.

Для всіх спеціальностей (крім 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», 208 «Агроінженерія» і 191 «Архітектура та містобудування») для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії вступники на основі

ОС «Магістр»

(заочна форма)

Прийом заяв та документів 05 серпня –

22 серпня 2020 р.

Вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування 23 серпня – 02 вересня 2020 р.
Надання рекомендації до зарахування до 05 вересня 2019 р.
Виконання вимог до зарахування до 18 год. 00 хв.

10 вересня 2020 р.

Видання наказу про зарахування

– за державним замовленням

не пізніше 15 вересня 2020 р.

 

Основні етапи вступної кампанії 2020 р.

(Всього переглядів - 13)