Централізована бухгалтерія

Штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти Яворівської міської ради
Посада К-ть один.
Головний бухгалтер 1
Заступник головного бухгалтера 1
Економіст 1
Всього 3

 

Бачало О.В. – головний бухгалтер відділу освіти:

 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти;
 • організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;
 • забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності відділу освіти, підписання її та подання в установлені строки користувачам;
 • здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів відділу освіти;.
 • бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями;
 • здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних  та фінансових ресурсів;
 • отує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб.2-30-49

Маланяк О.М.  – заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії:

 • готує вихідні дані для складання проектів кошторисів господарсько-фінансової діяльності закладів дошкільної  освіти;
 • виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат,
  необхідних для діяльності закладів дошкільної освіти громади;
  здійснює економічний аналіз фінансової діяльності закладів дошкільної освіти, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, продуктивності праці;
 • формує та контролює за дотриманням штатних розписів закладів дошкільної освіти;
 • розробляє, формує запити та подає пропозиції до органів місцевого самоврядування з питань фінансування закладів дошкільної освіти;
 • готує періодичну звітність в установлені терміни;
 • виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних
  економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.
  готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

     

Трусило В.В. – економіст:

 • виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності відділу освіти, спрямованої на досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 • готує вихідні дані для складання проектів кошторисів господарсько-фінансової діяльності відділу освіти та закладів загальної середньої освіти;
 • виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для діяльності закладів загальної середньої освіти громади;
 • здійснює економічний аналіз фінансової діяльності відділу освіти та закладів загальної середньої освіти, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, продуктивності праці;
 • формує та контролює за дотриманням штатних розписів закладів загальної середньої освіти;
 • розробляє, формує запити та подає пропозиції до органів місцевого самоврядування з питань фінансування закладів загальної середньої освіти;
 • готує періодичну звітність в установлені терміни;
 • виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних;
 • готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

 

 

(Всього переглядів - 897)