Відділ освітньої політики, правового та кадрового забезпечення

Штатний розпис відділу  освітньої політики та кадрової роботи Яворівської міської ради
Посада К-ть годин
Начальник 1
Фахівець 8
Фахівець з публічних закупівель 1
Юрисконсульт 1
Всього 11

Начальник відділу освітньої політики та кадрової роботи:

 • координує роботу щодо ведення ділової документації відділу освіти  відповідно до Інструкції з ведення ділової документації;
 • організовує оздоровлення дітей шкільного віку, що проживають на території Яворівської міської ради;
 • здійснює організацію та проведення публічних закупівель згідно чинного законодавства;
 • здійснює планування закупівель, вибір процедур, проведення закупівель, документальний супровід, оприлюднення в електронній системі  інформації та звітування за результатами закупівель;
 • готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Фахівець:

 • координує та організовує проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників закладів освіти;
 • проводить навчання та інструктаж із працівниками, залученими до проведення ЗНО;
 •  забезпечує організацію і контроль за проведенням державної підсумкової атестації;
 • відповідає за створення бази даних дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах/групах;
 • відповідає за організацію розробки, затвердження та державної реєстрації Статутів закладів освіти, Положення про філію закладу освіти та внесення змін до них;
 • відповідає за замовлення на внесення змін в довідник загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області (зміна назв, зміна керівників);
 • відповідає за здійснення аналізу інформаційного наповнення сайтів закладів загальної середньої освіти;
 • здійснює облік та видачу єдиних квитків;
 • готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Фахівець:

 • відповідає  за внесення повних і достовірних відомостей та даних в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО);
 • відповідає за збір, обробку, зберігання  достовірної інформації про заклади освіти  в програмно – апаратному комплексі ПАК «АІКОМ»;
 • відповідає за збір, обробку, зберігання  достовірної інформації про заклади освіти  в інформаційній системі управління освітою (ІСУО);
 • формує, узагальнює статистичні показники про мережу закладів освіти;
 • складає звітність за формами ЗНЗ-1, 76–РВК, Д-7-8, Д-6, Д-5, Д-9, Д-4,  83- РВК
 • формує персоніфіковане замовлення документів про повну загальну, базову середню та початкову  освіту;
 • проводить облік та видачу документів про освіту;
 • здійснює контроль за організацією харчування в закладах освіти;
 • забезпечує доступ до публічної інформації відділу освіти, здійснює координацію та контроль за дотриманням законодавства з питань доступу до публічної інформації у закладах освіти Яворівської ОТГ відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • відповідає за роботу відділу освіти щодо виконання Закону України «Про звернення громадян»;
 • відповідає за паспортизацію кабінетів закладів загальної середньої освіти;
 • готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Фахівець:

 • організовує та здійснює облік дітей шкільного віку, які проживають на території Яворівської міської ради, формує статистичний звіт РВК-77;
 • забезпечує облік та контроль за працевлаштуванням випускників 9,11-х класів закладів освіти, забезпечує розвиток профорієнтаційної роботи;
 • організовує співпрацю закладів освіти громади зі Службою у справах дітей Яворівської міської ради та ювенальною превенцією Яворівського відділення поліції щодо залучення до освітнього процесу неохоплених навчанням дітей;
 • організовує підготовку та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з навчальних предметів, координує діяльність закладів освіти щодо виявлення, розвитку та соціально-педагогічної підтримки обдарованих школярів;
 • організовує проведення свята обдарованості;
 • забезпечує подання статистичної звітності закладами дошкільної освіти Ф-85-к, здійснює супровід електронної реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти;
 • координує діяльність відділу освіти щодо забезпечення соціальних гарантій дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • співпрацює з батьківською громадськістю, педагогічними товариствами та громадськими організаціями;
 • секретар колегії відділу освіти, нарад керівників;
 • готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Фахівець:

 • реалізовує Програму національно-патріотичного виховання,  розвитку духовності та зміцнення моральних засад учнівської молоді;
 • організовує підготовку та проведення  спортивних турнірів, змагань, фестивалів;
 • відповідає за організація та проведення гурткової роботи в закладах освіти щодо національно-патріотичного виховання;
 • організовує роботу шкільних музеїв;
 • готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Фахівець:

 • проводить збір, аналізує, узагальнює замовлення на підручники, навчально-методичну літературу для ЗЗСО та формує замовлення;
 • веде облік навчальних книг, розподіляє їх між ЗЗСО, комплектує шкільні бібліотеки навчальною літературою;
 • надає інформацію про репозитарій підручників;
 • відповідає за організацію  медичного огляду педагогічних працівників, співпрацює з медичними закладами з даного питання, складає з ними графік проходження медоглядів;
 • веде військовий облік та бронювання працівників;
 • систематизує справи в архіві відділу освіти, відповідає за його ведення.
 • готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Фахівець:

 • здійснює  інформаційне наповнення сайту відділу освіти;
 • відповідає за організація та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти громади;
 • секретар атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти;
 • відповідає за електронну атестацію закладів освіти громади на порталі ІСУО;
 • відповідає за впровадження сертифікації педагогічних працівників в громаді, інформування щодо її проведення, підтримку учасників сертифікації та співпрацю  з сертифікованими педагогами;
 • проводить збір, аналіз інформації щодо внесення їх в довідник закладів освіти громад Львівської області для їх візуалізації просторових даних;
 •  готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

Фахівець:

 • організація обліку особового складу відділу освіти та закладів освіти;
 • оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів, вказівок начальника  відділу освіти;
 • формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;
 • готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проєкти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників;
 • заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
 • веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників;
 • веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
 • оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам відділу освіти та їх сім’ям;
 • складає встановлену звітність про роботу з кадрами.
 • веде журнали реєстрації наказів з основної діяльності, кадрових наказів та наказів про відрядження.

Фахівець з публічних закупівель:

 •  організація та проведення конкурентних публічних закупівель згідно чинного законодавства;
 •   планування закупівель, вибір процедур, проведення закупівель, документальний супровід, оприлюднення в електронній системі  інформації та звітування за результатами закупівель.

Юрисконсульт:

 • надає правову допомогу структурним підрозділам відділу освіти, адміністраціям та педагогічним працівникам закладів освіти громади;
 • надає консультації з питань дотримання трудового законодавства в закладах освіти  з правових питань, укладання трудових контрактів, договорів;
 • здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства при складанні нормативних документів відділу освіти;
 • складає проєкти договорів та угод;
 • здійснює захист інтересів відділу освіти в судах;
 • готує обґрунтовані відповіді на претензії;
 • здійснює аналіз матеріалів, що надходять від правоохоронних і контролюючих органів;
 • готує проєкти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень.

 

Заклади освіти Куратор
Яворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2

Любинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Сарнівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

Дрогомишлянський ЗЗСО І-ІІІ ст. імені Петра Василихи

Грушівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

Наконечнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Мельниченко О.Р.
Яворівська гімназія імені Осипа Маковея

Яворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 ім.Тараса Шевченка»:

–         філія «Колоницька початкова школа»,

–         філія «Липинська початкова школа»,

–         філія «Порубська початкова школа»

Краковецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Романа Шухевича»:

–         філія «Морянецька початкова школа»

Віжомлянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Івана Севери

Рогізненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Оселівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

Черчицький ЗЗСО І-ІІ ступенів

Кунанець В.Г.
Середкевицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Смолинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Немирівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Верблянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Вороблячинський ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Героя України Віталія Коцюби

Котівський ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Михайла Логина

Нагачівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Копитко О.С.
Наконечнянський ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Героя України Романа Сеника

Новинський ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Тараса Пазина

Староярський ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Героя України Романа Варениці

Залузький ЗЗСО І-ІІ ступенів

Яворівський НВК «ЗДО – початкова школа»

Яворівський заклад дошкільної освіти № 1

Яворівський заклад дошкільної освіти № 2

Яворівський заклад дошкільної освіти № 3

Яворівський заклад дошкільної освіти № 4

Краковецький заклад дошкільної освіти

Немирівський заклад дошкільної освіти

Бунівський заклад дошкільної освіти

Завадівський заклад дошкільної освіти

Любинський заклад дошкільної освіти

Нагачівський заклад дошкільної освіти

Наконечнянський заклад дошкільної освіти

Чернилявський заклад дошкільної освіти

Пономарьова М.С.
Завадівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Чернилявський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Теодора Перуна

Семирівський ЗЗСО І-ІІ ступенів ім.Юрія Прихода

Яворівська початкова школа

Яворівський ЦДЮТ

Мельнічук О.Р.
Бунівський ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Юрія Липи

Дацьківський ЗЗСО І-ІІ ступенів

Калинівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

Петришин Н.В
Глиницький ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Коханівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

Салашівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

Свидницький ЗЗСО І-ІІ ступенів

Яворівська ДЮСШ

Флис Б.В.
(Всього переглядів - 1 285)