Про проведення обласного конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» ім. Зоряни Гладкої

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

 

14.11.2019 р. Львів № 07-01/430

 

Про проведення обласного

конкурсу юних літераторів

Львівщини «Весняний легіт» ім. Зоряни Гладкої

 

З метою виявлення та підтримки розвитку здібностей літературно обдарованих учнів, організації друкування їхніх творів, подання найкращих доробків на конкурси різного рівня, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві

наказую:

 1. Директорові КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Бородчук Н.А. провести І (заочний) етап обласного конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» ім. Зоряни Гладкої з 01 грудня до
  20 січня 2020 року та 25 січня 2019 року ІІ (очний етап) (далі – Конкурсу).
 2. Затвердити Положення про проведення Конкурсу (додаток 1).
 3. Затвердити склад оргкомітету та журі Конкурсу (додатки 2, 3).
 4. Керівникам органів управління освітою районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад інформувати керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти про проведення Конкурсу.
 5. Керівникам органів управління освітою районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного підпорядкування:

5.1. Віднести за рахунок коштів районних, міських органів управління освітою, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного підпорядкування витрати на відрядження учасників та керівників.

5.2. Покласти на керівників персональну відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час відрядження на Конкурс.

 1. Переможців Конкурсу нагородити дипломами департаменту освіти і науки облдержадміністрації та призами.
 2. Витрати на проведення Конкурсу віднести за рахунок коштів КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Г. В. Яворовська.

 

Т. в. о. директора                                                                   Ігор Гайдук

Додаток 1

До наказу департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації

№ 07-01/430 від 14.11.2019 р.

 

П О Л ОЖ Е Н Н Я

про проведення обласного конкурсу
юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» ім. Зоряни Гладкої

 1. Мета і завдання

Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки розвитку здібностей літературно обдарованих учнів, організації друкування їхніх творів, подання найкращих доробків на конкурси різного рівня, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

 1. Місце, час і порядок проведення

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап (заочний) проводиться з 1 грудня 2019 року до 20 січня 2020 року.

ІІ етап (очний) проводиться 25 січня 2020 року.

2.2. Для організації та проведення Конкурсу затверджується склад оргкомітету і журі.

2.3. Конкурс проводиться у вікових групах відповідно до обраної учасниками творчої майстерні.

Вікові групи Творчі майстерні
І вікова група (11 клас),

ІІ вікова група(9-10 класи)

поетична, прозова,

драматургічна

ІІІ вікова група (7-8 класи),

ІV вікова група (5-6 класи)

поетична, прозова

 

2.4. Конкурсні матеріали надсилаються не пізніше 20 січня 2020 року на адресу: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 42, кімн. 22.

 1. Керівництво та організація Конкурсу

Керівництво Конкурсу здійснює департамент освіти і науки обласної держадміністрації.

Безпосередню організацію Конкурсу здійснює КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». До участі в організації та проведенні залучаються представники творчих спілок, громадських та освітянських організацій.

 1. Учасники конкурсу

У Конкурсі беруть участь учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів.

 1. Документація І етапу Конкурсу

5.1. Для участі у Конкурсі претенденти подають оргкомітетові до 20 січня 2020 року такі документи:

 • Заявку на участь у Конкурсі (додаток 3);
 • Творчі доробки:

для поезії – мінімум 5 творів,

для прози – не більше 10 сторінок;

для драматургії – один твір.

 • Відгуки та рецензії керівників студій, гуртків, учителів української мови та літератури.

5.2. До участі у Конкурсі допускаються роботи у друкованому варіанті у форматі Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 12 розмір, 1,5 міжрядковий інтервал, всі поля – 1,5 см, сторінки формату А-4.

5.3. Роботи слід подавати у роздрукованому варіанті на адресу оргкомітету та електронному вигляді на адресу vesnjanujlegit@gmail.com. У темі листа і назві файлу необхідно зазначити своє прізвище та ім’я за зразком: Кульчицька_ Анна_Весняний_легіт_2020

До учнівського доробку обов’язково додається електронний і друкований варіант фотографії. Без фотографій роботи не приймають.

5.4. Усі подані матеріали назад не повертаються. Роботи з грубими граматичними та стилістичними помилками до участі в Конкурсі не допускаються.

 

 1. Умови проведення Конкурсу

6.1. У І (заочному) етапі Конкурсу роботи оцінюються за такими критеріями:

– повнота розкриття теми та художніх образів                                            – 20 балів;

– оригінальність образно-художнього мислення                             – 15 балів;

– власна творча неповторність                                                                       – 10 балів;

– грамотність викладу та культура оформлення                              – 5 балів.

Максимальна кількість балів за І етап – 50.

6.2. Програма ІІ етапу Конкурсу передбачає:

– конкурсне читання власних творів;

– виконання контрольних завдань з української мови та літератури (для учнів 9-11 класів).

6.2.1. Критерії оцінювання усного виступу:

– аргументованість назви творчого доробку                                    – 5 балів;

– органічність, змістовність творів                                                    – 15 балів;

– вишуканість у творенні художніх образів, метафоричність, наявність художніх деталей, ритмомелодика, оригінальність поетичної форми (для поезії), вдалі експерименти зі словом                                                                                 – 20 балів;

– культура мовлення                                                                                       – 10 балів.

Максимальна кількість балів за усний виступ – 50.

6.2.2. Учасники конкурсу (учні 9-11 класів) виконують 9 письмових завдань:

І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);

ІІ рівень – 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів за письмове завдання – 30.

6.2.3. Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.

6.2.4. Виконання письмових завдань із української мови та літератури здійснюється протягом 1 астрономічної години.

6.3. Максимальна сумарна оцінка за участь у І і ІІ етапах Конкурсу становить:

для учнів 5-10 класів – 100 балів;

для учнів 9-11 класу – 130 балів.

6.4. Доробки, що надійшли в оргкомітет після 20 січня 2020 року, у Конкурсі участі не беруть і журі не оцінюються.

6.5. Усі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів не буде подано офіційних апеляцій в оргкомітет.

 1. Журі та оргкомітет

Склад журі та оргкомітету Конкурсу затверджується наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 1. Визначення переможців і нагородження

8.1. Переможці, що зайняли перше, другі та треті місця, визначаються за сумою балів, одержаних під час проведення Конкурсу.

8.2. Кількість призових місць встановлюється з орієнтовним розподілом у співвідношенні 1:2:3 для кожної вікової групи. Кількість переможців не має перевищувати 50 % від усієї кількості учасників.

 • Підведення підсумків Конкурсу оформлюється протоколом журі Конкурсу.
 • Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 • Твори переможців Конкурсу будуть опубліковані у збірнику КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» «Весняний легіт».
 • За рішенням журі переможець Конкурсу має право брати участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН України у секції літературної творчості (1 учень).
 1. Фінансування

Фінансові витрати на проведення ІІ етапу конкурсу відносяться за рахунок
КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» відповідно до затвердженого кошторису.

 

 

Додаток 2

до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації

№ 07-01/430 від 14.11. 2019 р.

 

 

 

Склад оргкомітету обласного конкурсу юних літераторів Львівщини ім. Зоряни Гладкої

 

Голова оргкомітету:

            Г. В. Яворовська, начальник управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації

Члени оргкомітету:

І. А. Бородчук, директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;

Т. С. Хомик, керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;

Х. С. Волощак, керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

 

 

Додаток 3

до наказу департаменту

освіти і науки облдержадміністрації

№ 07-01/430 від 14.11. 2019 р.

 

Склад журі обласного конкурсу юних літераторів Львівщини ім. Зоряни Гладкої

 

Голова журі:

М. Ільницький, письменник, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, літературознавець, професор Львівського національного університету імені І. Франка (за згодою).

 

Члени журі:

М. Людкевич, поетка, керівник літературної студії «Джерельце» Львівської державної обласної бібліотеки для дітей (за згодою).

Н. Бічуя, письменниця, літературний редактор журналу «Просценіум», член НСПУ (за згодою).

І. Калинець, поет, літературознавець, заступник директора Міжнародного  інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (за згодою).

Д. Сапіга, директор державного видавництва «Каменяр» (за згодою).

Н. Заячківська, поетка, доцент кафедри педагогіки ЛНУ імені І.Франка (за згодою).

М. Комариця, поетка, завідувач відділу досліджень української періодики Відділення «НДЦ періодики» ЛННБУ імені В. Стефаника, доктор філологічних наук (за згодою).

Т. Угрин, поетка, вчитель української мови та літератури Львівського НВК імені Василя Симоненка «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія» (за згодою).

О. Копак, керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості МЖК-1 Сихівського району м. Львова (за згодою).

О. Гурин, методист навчально-методичного центру освіти м. Львова.

 

 

 

 

З А Я В К А

 

на участь в обласному конкурсі

юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» імені Зоряни Гладкої

 

 

Прізвище ____________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________

По батькові __________________________________________________________

Рік народження ______________________________________________________

Район _______________________________________________________________

Школа ______________________________________________________________

Клас _______________________________________________________________

Учитель _____________________________________________________________

Адреса для листування ________________________________________________

Контактний (мобільний) телефон учасника________________________________

Електронна адреса учасника ____________________________________________

Контактний (мобільний) телефон учителя_________________________________

Електронна адреса учителя _____________________________________________

(Всього переглядів - 68)