Про проведення обласного Інтернет-турніру з природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація»

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

 

1.10.2019 р. Львів № 07-01/356

 

Про проведення обласного
Інтернет-турніру з природничих дисциплін
«Відкрита природнича демонстрація»

 

З метою виявлення, розвитку та підтримки обдарованих школярів, підвищення зацікавленості учнів до поглибленого вивчення природничих дисциплін та інформатики, залучення учнів середнього та старшого шкільного віку до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень МАН

НаКАЗУЮ:

 1. Провести обласний Інтернет-турнір з природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація» (далі – Інтернет-турнір) у два тури:

– І тур – відбірковий (дистанційний) – з 02.10. до 16.10. 2019 р.

– ІІ тур – фінальний (очний) –  26.10. 2019 р.

 1. Затвердити Положення про проведення обласного Інтернет-турніру у 2019 році (додається).
 2. Затвердити склад оргкомітету та журі обласного Інтернет-турніру (додатки 1, 2).
 3. Директору КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (Н.Бородчук) забезпечити організацію та проведення відбіркового (дистанційного) та фінального (очного) турів Інтернет-турніру.
 4. 5. Керівникам органів управління освітою районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад інформувати керівників закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти про проведення обласного Інтернет-турніру.
 5. Керівникам органів управління освітою районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного підпорядкування:

6.1. Відрядити учнів для участі у фінальному турі Інтернет-турніру та забезпечити супровід у м. Львів.

6.2. Покласти на керівників команд персональну відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час відрядження на Інтернет-турнір.

6.3. Віднести за рахунок коштів районних, міських органів управління освітою, об`єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного підпорядкування  витрати на відрядження учнів-учасників фінального (очного) туру Інтернет-турніру та керівників команд.

 1. Переможців фінального (очного) туру Інтернет-турніру нагородити дипломами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
 2. Витрати на проведення Інтернет-турніру віднести за рахунок коштів
  КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації
  Г. В. Яворовську.

 

 

Т.в.о. директора                                                               Ігор Гайдук

 

Затверджено наказом

департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації

від                    2019 р.  №

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного
Інтернет-турніру з природничих дисциплін
«Відкрита природнича демонстрація»

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного Інтернет-турніру з природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація» (далі – Інтернет-турнір).
 2. Інтернет-турнір проводиться для учнів закладів загальної середньої освіти і вихованців закладів позашкільної освіти відповідного віку у двох вікових категорія
 • Молодша вікова категорія – 7-8 клас;
 • Старша вікова категорія – 9-11 клас.
 1. Метою проведення Інтернет-турніру є виявлення, розвиток і підтримка обдарованих дітей, підвищення інтересу школярів до поглибленого вивчення природничих дисциплін; залучення учнів середнього та старшого шкільного віку до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук.
 2. Завданнями Інтернет-турніру є:

створення інтерактивного освітнього середовища на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних потреб обдарованих дітей та молоді;

активізація науково-дослідницької діяльності учнів;

поглиблення знань учнів із природничих наук;

формування пізнавальних інтересів учнів, організація їх самостійної та групової пізнавальної діяльності;

розвиток творчих здібностей, асоціативного та креативного мислення учнів;

формування навичок роботи в команді, створення умов для плідного творчого спілкування обдарованих учнів;

розвиток дистанційної форми навчання в системі МАН.

 1. Організаційно-методичне забезпечення проведення Інтернет-турніру здійснює КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (далі – КЗ ЛОР «ЛОМАНУМ»).
 2. Інформація про проведення Інтернет-турніру розміщується на сайті http://www.oman.lviv.ua/ .

ІІ. Учасники Інтернет-турніру

Участь у Інтернет-турнірі беруть команди у складі 5 осіб – учнів  закладів загальної середньої освіти і (або) вихованців закладів позашкільної освіти відповідного віку

 • Молодша вікова категорія – учні 7-8 класів;
 • Старша вікова категорія – учні 9-11 класів.

Організовує роботу команди керівник команди – педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти або закладу позашкільної освіти.

Керівник команди реєструє команду на сайті  http://www.oman.lviv.ua/ або за посиланням https://forms.gle/NVohNHjz6NFgkV5k8

 

Кількість команд від одного закладу загальної середньої освіти або закладу позашкільної освіти не обмежується.

 1. Учасники Інтернет-турніру мають право ознайомитися з результатами оцінювання, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання.
 2. Учасники Інтернет-турніру зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.
 3. Заміна учасника команди під час проведення фінального туру Інтернет-турніру можлива за рішенням Голови організаційного комітету після подання керівником команди нової заявки та пояснення причин такої заміни.
 4. Для участі у фінальному турі Інтернет-турніру до оргкомітету подаються такі документи:

– заявка на участь у фінальному турі Інтернет-турніру за формою згідно з додатком;

– копія наказу відповідного органу управління освітою щодо участі команди у фінальному турі Інтернет-турніру.

.ІІІ. Порядок проведення Інтернет-турніру

 1. Інтернет-турнір проводиться у два тури:

І тур – відбірковий (дистанційний);

ІІ тур – фінальний (очний).

 1. Інформаційні матеріали Інтернет-турніру розміщуються на сайті http://www.oman.lviv.ua/, які містять завдання у формі відеодемонстрацій чи фотодемонстрацій та бланки для відповідей. Відповіді на завдання Інтернет-турніру відсилаються електронну пошту man.turnir@gmail.com .
 2. Порядок проведення відбіркового туру .

1) Відбірковий тур проводиться на базі сайту КЗ ЛОР «ЛОМАНУМ»  http://www.oman.lviv.ua/

2) Під час проведення відбіркового туру команди учнів ознайомляться із завданнями з хімії, фізики, астрономії, біології, географії та дають відповіді на них.

Відповіді на завдання відбіркового туру вносяться у бланки для відповідей з відповідних предметів, які після цього надсилаються на електронну пошту  man.turnir@gmail.com
до 16  жовтня 2019 р. включно.

3) Після завершення перевірки завдань членами журі на сайті http://www.oman.lviv.ua/ розміщуються правильні відповіді на завдання та рейтинг команд у відбірковому турі, що визначаються  сумою набраних командами балів з п’яти предметів.

Для команд, які мають ідентичні за текстом розв’язки завдань, рейтинг не визначається.

За умови набрання кількома командами однакової суми балів вищий рейтинг присуджується команді, яка раніше відправила на електронну пошту відповіді на завдання туру.

4) Команди, які набрали більше 30 балів за підсумками виконання завдань дистанційного туру, визнаються переможцями відбіркового туру (не більше 50%).

 1. Порядок проведення фінального туру Інтернет-турніру.

1) До участі у фінальному турі Інтернет-турніру допускаються команди – переможці відбіркового туру.

2) Терміни та місце проведення фінального туру Інтернет-турніру визначаються КЗ ЛОР «ЛОМАНУМ» та повідомляються листом додатково.

3) До місця проведення фінального туру Інтернет-турніру команди прибувають організовано в супроводі керівника. Керівник забезпечує безпеку життя та здоров’я членів команди, своєчасне оформлення документів щодо участі команди в Інтернет-турнірі.

4) У рамках фінального туру команди ознайомлюються із завданнями, обговорюють відповіді на завдання, вносять їх до бланків для відповідей та передають бланк членам журі.

Час, відведений на виконання завдань, повідомляється командам перед початком фінального туру.

5) Під час виконання завдань фінального туру Інтернет-турніру допускається використання додаткових джерел інформації (навчальна література, довідники, Інтернет тощо).

ІV. Структура, зміст завдань та їх оцінювання

 1. Завдання Інтернет-турніру складаються з відео– та фотодемонстрацій з природничих дисциплін: хімія, фізика, астрономія, біологія та географія.

Усього команда виконує 10 завдань. Завдання можуть бути представлені у формі відеосюжетів чи фотодемонстрацій експериментів, явищ, об’єктів, комп’ютерних моделей тощо.

 1. За кожну правильну відповідь на кожне завдання команда може отримати від 0 до 5 балів.

Максимальна сума балів, яку може отримати команда за виконання усіх завдань на відбірковому турі – 50 балів.

 1. Організаційний комітет Інтернет-турніру
 2. Для проведення Інтернет-турніру створюється організаційний комітет (далі − оргкомітет), що здійснює підготовку, проведення та підведення підсумків.
 3. Оргкомітет:

– встановлює дату проведення дистанційного й очного турів Інтернет-турніру;

– забезпечує підготовку та розміщення завдань дистанційного туру й підготовку очного туру;

– здійснює реєстрацію учасників і координаторів Інтернет-турніру;

– формує журі Інтернет-турніру;

– визначає порядок нагородження та заохочення переможців Інтернет-турніру;

– готує і подає інформацію про проведення й підсумки Інтернет-турніру.

Електронна адреса оргкомітету: oman.lviv@gmail.com

Телефони для довідок: (032) 261–22–58 , 261–23–38, моб. 0962562698.  

VІ. Журі Інтернет-турніру

 1. Журі Інтернет-турніру формується з викладачів вищих навчальних закладів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, досвідчених фахівців у галузі фізики, астрономії, біології, географії та хімії.
 2. Журі:

– у відбірковому (дистанційному) турі складає завдання й перевіряє надіслані розв`язки завдань, визначає рейтинг команд-учасниць відбіркового туру;

– забезпечує перевірку завдань відбіркового та фінального турів Інтернет-турніру;

– у фінальному (очному) турі проводить аудиторні демонстрації, перевіряє персональний рівень знань;

– визначає переможців фінального туру Інтернет-турніру.

VІІ. Визначення та нагородження переможців, призерів та лауреатів  Інтернет-турніру

 1. Визначення переможців і призерів Інтернет-турніру у кожній віковій категорії здійснюється шляхом підрахунку балів, які набрала кожна команда під час проведення  фінального туру.
 2. Переможці та призери у кожній віковій категорії визначаються у співвідношенні 1:2:3.
 3. Результати проведення Інтернет-турніру затверджуються наказом департаменту освіти і науки обласної держадміністрації.
 4. Витрати на організацію та проведення Інтернет-турніру здійснюються за рахунок коштів КЗ ЛОР «ЛОМАНУМ».

 

 

Додаток
до Положення про проведення обласного
Інтернет–турніру з природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація»

 

ЗАЯВКА

на участь у фінальному турі обласного
Інтернет-турніру з природничих дисциплін

 «Відкрита природнича демонстрація»

 

__________________________________________________________________

(найменування навчального закладу)

 

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

 

№ з/п

 

Прізвище,

ім’я учасника

 

Найменування навчального закладу

 

Клас Адреса, контактний телефон
1.
2.
3.
4.
5.

 

Керівник команди:_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

_____________________________________________________________________________

(найменування місця роботи, найменування посади)

__________________________________________________________________

(контактний телефон, електронна адреса)

 

 

Директор      _____________________                     _____________________

(підпис)                                                        (П. І. П.)

М.П.

 

 

Додаток 1

до наказу департаменту освіти і науки
обласної держадміністрації

від                         . №

.

 

ОРГКОМІТЕТ

обласного Інтернет-турніру з природничих дисциплін

«Відкрита природнича демонстрація»

 

 

 1. Яворовська Галина Володимирівна, начальник управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації

 

 1. Бородчук Ніна Антонівна, директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (заступник голови)

 

 1. Руда Ольга Михайлівна, заступник директора КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

 

 1. Знетиняк Наталія Несторівна, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

 

 1. Попель Тетяна Петрівна, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

 

 1. Красовська Анжела Сергіївна, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

 

 1. Шевчук Любомира Григорівна, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

 

 1. Тупичак Микола Анатолійович, керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

 

 

(Всього переглядів - 91)