Міжнародна науково-практична конференція «ГЕНІАЛЬНІСТЬ І ОБДАРОВАНІСТЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ТВОРЧОСТІ В СИТУАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТУ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

              

 

Міжнародна науково-практична конференція

«ГЕНІАЛЬНІСТЬ І ОБДАРОВАНІСТЬ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТВОРЧОСТІ В СИТУАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТУ»

23 жовтня 2019 року, м. Київ

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Геніальність і обдарованість: перспективи творчості в ситуації інформаційного світу», яка відбудеться в ДВНЗ «Університет банківської справи», за адресою: вул. Андріївська, 1

Тематичні напрями роботи конференції:

 • Креативний потенціал штучного інтелекту
 • Обдарованість як дар: природи, суспільства, Бога?
 • Перспективи творчості в ситуації «смерті людини»
 • Антропологічні виміри інформатизації суспільства: суб’єкт обдарованості і геніальності
 • Чи потрібен геній в умовах цифрової реальності?

Наукові керівники:

Гальченко Максим Сергійович, кандидат філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України

Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини НАПН України

Запрошуються: фахівці у галузі філософії, педагогіки, психології, всі, хто цікавиться проблематикою та перспективами розвитку геніальності та обдарованості в динаміці інформаційного світу

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Реєстрація учасників: з 1300 до 1400 год.,

Університет банківської справи, місто Київ, вул. Андріївська, 1

Початок роботи конференції о 1400 год.

форми та Умови участі

 1. Очна безкоштовно! *** без надання друкованих матеріалів.

За бажанням, учасник конференції може замовити:

 • збірник матеріалів конференції, роздрукований варіант – вартість 100 грн.
 • збірник матеріалів конференції, електронний варіант на СD-диску – вартість 50 грн.
 • програма конференції – вартість 25 грн.
 • сертифікат учасника конференції – вартість 25 грн.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, яка відряджає

 1. Заочна – вартість 250 грн. (розміщення публікації, 1 примірник програми конференції, 1 примірник збірника матеріалів конференції, сертифікат учасника, не включає: витрати на поштову пересилку). Вартість заочної участі сплачується на рахунок Організатора на підставі договірних документів, які буде надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь.

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 17 жовтня 2019 року
заповнити реєстраційну форму учасника заходу, за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/1qKrUBxm2J3FCbutgLSzLcE2HfxVpLPHUJMCWRCJkyng/edit

 

вимоги до подання публікацій в збірник матеріалів конференції

Тези – обсягом до 5 сторінок, статті – обсягом до 10 сторінок надсилати до 17.10.19 р. на електронну адресу: 2275423@ukr.net з темою листа «Публікація. Конференція 23.10.19».

Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,15; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними науковий ступінь, вчене звання, посада та назва організації, установи/навчального закладу, населений пункт, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).

Матеріали в збірнику конференції будуть друкуватися у авторській редакції.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Контакт з проблематики конференції:

Ільїн Володимир Васильович – ilin_vv@ukr.net

Контакт з організаційних питань:

Шульга Валентина Миколаївна – 2275423@ukr.net, тел.:(044) 227-54-23, (067) 729-94-01

 

 

Дякуємо за співпрацю та поширення інформації про захід!

(Всього переглядів - 52)