ЦПРПП

Штатний розпис центру професійного розвитку педагогічних працівників відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації

Посада К-ть один.
Завідувач ЦПРПП 1
Секретар – друкарка 1
Бібліотекар 0.5
Методисти : вища категорія 10.25
Cпеціаліст 0.5
Методисти: 1 категорія 3.75
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 1
Пр..психолог 0.5
Вч .логопед 0.5
Вч. дефектолог 0.5
Вч. реабілітолог 0.5
Прибиральник прим. 0.5
Всього 20.5

 

Фірчук О.М. – завідувач методичного кабінету. Здійснює загальне керівництво методичною роботою з  педагогічними  кадрами району.

Забезпечує перспективне та поточне планування роботи  методкабінету.

Організовує методичну роботу з директорами та заступниками директорів з навчально-виховної роботи. Безпосередньо керує методичною комісією заступників директорів з навчально-виховної роботи, творчими групами, семінарами. Надає методичну допомогу директорам опорних закладів з питань управлінської діяльності, організації освітнього процесу, співпраці з філіями.

Добирає теми семінарів, ділових ігор, тренінгів для виступів працівників методкабінету в педагогічних колективах відповідно до замовлень адміністрацій шкіл. На запити шкіл координує підготовку методистами  завдань для контрольних, моніторингових робіт, методичних рекомендацій.

Проводить наради з методистами, заступниками директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти, бере участь у нарадах директорів, виступає з питань, що належать до її компетенції.

Організовує роботу ради методичного кабінету.

Здійснює контроль за формуванням та станом реалізації робочих навчальних планів.

Сприяє методистам в розробці, апробації, впровадженні освітніх технологій, кращих педагогічних практик.

Контролює підготовку методистами проектів наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організовує їх виконання.

Веде власний блог, редагує структуру сайту методичного кабінету,  є адміністратором сторінки методичного кабінету у Фейсбуці.

Забезпечує координацію роботи методичного кабінету з відділом освіти, КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» та іншими науковими установами.

Надає допомогу методистам в проведенні ІІ туру всеукраїнських олімпіад з основ наук. Сприяє залученню учнівської молоді до участі в конкурсах, турнірах, змаганнях.

Координує проведення професійних конкурсів, проводить І тур всеукраїнського конкурсу «Кращий директор», «Кращий заступник директора з навчально-виховної роботи», залучає методистів до конкурсу «Кращий методист», надає їм допомогу для участі в обласних та всеукраїнських етапах.

Забезпечує розгляд звернень  громадян  у  межах  своєї компетенції.

Телефон роб. 2-14-41

 

Буфан В.Б. – методист методичного кабінету. Відповідає за роботу шкільних бібліотек щодо організації замовлення  шкіл підручниками, програмами, передплатою на періодичні видання.

Проводить збір, аналізує, узагальнює замовлення на підручники, навчально-методичну літературу для ЗЗСО та надає замовлення.

Веде облік навчальних книг, розподіляє їх між ЗЗСО, комплектує шкільні бібліотеки навчальною літературою.

Надає інформацію про репозитарій підручників.

Формує електронну базу даних кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної літератури.

 

Глова У.М. – Здійснює методичний супровід підвищення фахової майстерності учителів початкових класів,  розробляє структуру методичної роботи та індивідуальний план.

Вивчає та аналізує стан методичної роботи з учителями початкових класів організовує безперервне  удосконалення їх професійного і фахового рівня відповідно до плану.

Керує районною методичною комісією учителів початкових класів, творчою групою , координує роботу школи педагогічної майстерності та школи  становлення молодого педагога, надає практичну допомогу молодим спеціалістам.

Проводить методичні сесії вирішення педагогічних та проблемних завдань, прес – конференції,  навчання тренерів та учителів з впровадження НУШ(в тому числі і дистанційне), експертні паралелі,  майстер – класи вчителів – методистів та старших учителів, конкурси , круглі столи, ad camp, квести, тренінги, педагогічні читання, педагогічні виставки, виїзні начально – методичні семінари обміну досвідом.

Аналізує якість освітньо – кваліфікаційного забезпечення викладання предметів  у 1- 4 класах педагогічними кадрами.

Організовує пошукові дослідження,  виявлення , апробацію та впровадження  кращих педагогічних практик та інноваційних форм роботи з учителями початкових класів та проводить заходи , спрямовані на поширення інформації щодо науково – пошукової роботи учителів початкових класів  з впровадження курсів «Культура добросусідства», «Основи медіаграмотності». Активно використовує  дистанційні форми роботи  на платформі Ed Era та освітнього середовища «Міксіке», програми smart notebook.

Ініціює та організовує вивчення, узагальнення  і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через семінарські заняття, конференції, пресу, власний блог, сайт методичного кабінету відділу освіти, соціальні мережі: facebook.

Формує електронну базу даних кращих педагогічних практик інноваційної діяльності педагогічних працівників, фондів навчальної, довідкової  методичної, наукової, психолого – педагогічної, художньої літератури і педагогічних видань

Організовує роботу з підготовки та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», надає методичну допомогу переможцям щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань та інших конкурсах педагогічної майстерності.

На запит закладів загальної середньої освіти району вивчає та аналізує стан викладання навчальних предметів у 1-4 класах, розробляє завдання для моніторингових досліджень якості знань молодших школярів, проводить тренінги, навчає методики створення квестів та лепбуків.

Готує проекти наказів, листів відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб. 2-30-97

 

Голубець О.В. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти (вихователів-методистів, вихователів, музичних керівників) та їх інформаційно-консультативне обслуговування.

Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення закладів дошкільної освіти району педагогічними кадрами.

Організовує безперервне удосконалення фахової освіти, кваліфікації вище названих педагогів. Складає структуру методичної роботи.

Складає індивідуальний план роботи,  погоджує і  затверджує його в  установленому порядку.

Керує роботою районних методичних комісій: вихователів-методистів та директорів закладів дошкільної освіти, вивчає та аналізує стан методичної роботи   в закладах дошкільної освіти району, координує їх діяльність.

На запит закладів дошкільної освіти району  вивчає  та аналізує стан організації освітнього процесу, методичної роботи,  якість знань, практичних умінь і навичок дошкільників відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти,  розробляє рекомендації щодо поліпшення освітнього процесу.

Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих  педагогічних  практик через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції, виставки, пресу, радіо, тренінги, власний блог, сайт методичного кабінету. Допомагає педагогам в узагальненні досвіду освітньої роботи.

Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання та виховання, удосконалення  форм і методів роботи з педагогами закладів дошкільної освіти,  бере участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп.

Організовує виявлення, апробацію та впровадження  кращих  педагогічних практик, навчально-методичної літератури, освітніх технологій, досягнень науки.

Організовує і проводить представницькі педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо.

Організовує розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів.

Впроваджує сучасні освітні системи і технології,  інтерактивні методи організації навчання і виховання.

Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Вихователь року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

Здійснює супровід електронної реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти.

Прогнозує розширення мережі закладів дошкільної освіти району та укладає програму розвитку.

Забезпечує подання статистичної звітності закладами дошкільної освіти Ф-85- к, звіту-черги та подання узагальненої інформації в департамент освіти і науки Львівської ОДА.

Телефон роб. 2-30-95

 

Дутко Л. В. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний супровід викладання математики  та  креслення; розробляє  структуру методичної роботи з вчителями математики та  креслення, складає індивідуальний план роботи; безпосередньо керує районною методичною комісією,  творчою групою вчителів математики,  школою молодого вчителя  математики; вивчає та аналізує стан методичної роботи з вищеназваного предмета,  координує роботу методичних комісій, здійснює інформаційно-консультативне обслуговування вчителів математики  та креслення, надає практичну допомогу молодим спеціалістам.

Проводить районні етапи конкурсів педагогічної майстерності, науково-практичні конференції, навчальні семінари, практикуми, тренінги, виставки, конкурси дитячої творчості.

Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення викладання математики  та  креслення педагогічними кадрами.

Ініціює розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів, впровадження в освітній процес кращих педагогічних практик, інноваційних освітніх технологій, сучасних досягнень педагогічної науки; формує електронну базу даних кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних працівників, фондів сучасної навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової літератури і періодичних педагогічних видань; популяризує кращі педагогічні практики учителів математики району через фахові видання, радіо, власний блог, сайт методичного кабінету відділу освіти; проводить заходи, спрямовані на поширення інформації щодо науково-пошукової роботи учителів математики; на запит закладів загальної середньої освіти району вивчає та аналізує стан викладання математики, проводить тренінги, ділові ігри, готує завдання для перевірки якості знань, практичних умінь і навичок учнів з предмета; готує проекти листів, наказів відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб. 2-30-95

 

Каліцінська Г.М. – методист методичного кабінету; здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності заступників директорів, що відповідають за супровід виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, керівників гуртків  закладів загальної середньої  та позашкільної  освіти та їх інформаційно-консультативне обслуговування; аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення.

Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій  виховання, удосконалення  форм і методів роботи. Бере участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп, досягнень науки; організовує виявлення, апробацію та впровадження в практику  кращих педагогічних практик, навчально-методичної літератури, освітніх технологій, досягнень науки; організовує і проводить представницькі педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси, семінари, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо; організовує розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів; надає методичну допомогу студентам-заочникам, практикантам.

Розробляє  структуру методичної роботи з заступниками директорів, що відповідають за супровід виховної роботи, педагогами-організаторами, класними керівниками, керівниками гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти; керує районною методичною комісією заступників  директорів, що відповідають за супровід виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, керівників  гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти  району, на запит  закладів загальної середньої та позашкільної освіти   вивчає та аналізує стан  виховної роботи, виявляє труднощі і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення освітнього процесу;  проводить районні  заходи,  розробляє сценарії;  сприяє діяльності дитячих та громадських організацій, творчих об’єднань та товариств.

Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих  педагогічних практик через семінарські заняття, тренінги, педагогічні читання, конференції, виставки, пресу, власний блог, сайт методичного кабінету.

Допомагає педагогам в узагальненні досвіду освітньої діяльності; формує електронну базу даних щодо кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів і  окремих працівників, організовує роботу щодо  підготовки і проведення конкурсів, турнірів,фестивалів,  підготовку  команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення з питань виховної роботи для закладів загальної середньої та позашкільної освіти; здійснює патронаж закладів загальної середньої  освіти, які мають статус  експериментальних майданчиків з питань виховної роботи (за їх наявності), та позашкільної освіти,  і надає їм науково-методичну допомогу.

Надає практичну допомогу молодим спеціалістам  та заступникам  директорів, що відповідають за супровід виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам, керівникам  гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти, у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої діяльності педагогічних працівників, що атестуються;  впроваджує сучасні освітні системи і технології,  інтерактивні методи організації освітнього процесу; проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Класний керівник року”, «Заступник директора з виховної роботи», «Джерело творчості», інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

Співпрацює з батьківською громадськістю, педагогічними товариствами та іншими освітніми громадськими організаціями,  з освітніми  закладами України.

Висвітлює в засобах масової інформації інноваційну діяльність педагогічних працівників вищеназваних категорій.

Реалізовує районну Програму національно-патріотичного виховання,  розвитку духовності та зміцнення моральних засад   учнівської   молоді  Яворівщини.     Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб. 2-30-66

 

Копитко О.С. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності вчителів географії, економіки, природознавства, курсу «Фінансова грамотність», їх інформаційно-консультативне обслуговування.

Розробляє  структуру методичної роботи з вчителями географії,  економіки, природознавства, курсу  «Фінансова грамотність», складає індивідуальний план роботи, здійснює роботу щодо підвищення професійного і фахового рівня вчителів  відповідно до складеної структури, відповідає за діяльність  районної методичної комісії,творчих груп вчителів географії,  економіки, природознавства, школи становлення вчителів географії, на запит закладів загальної  середньої освіти  району вивчає та аналізує стан викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів, організовує впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик  через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції, виставки, пресу, радіо, освітні сайти

Реалізовує мету та головні напрямки методичної роботи з учителями, організовує   роботу щодо  підготовки і проведення учнівських олімпіад з географії та економіки, конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт, турнірів, підготовку  команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

Організовує удосконалення фахової освіти, кваліфікації вчителів вищеназваних дисциплін.

Забезпечує  участь учнів загальноосвітніх шкіл району  в обласних та   Всеукраїнських конкурсах: «Колосок», «Природа і фантазія», краєзнавчих експедиціях «Моя маленька Батьківщина – душі потіха та розрада», «Моя Батьківщина – Україна», «Мій рідний край», «Юний дослідник», екологічних акціях «Первоцвіти просять захисту» та інших; організовує і проводить представницькі педагогічні виставки, семінари – практикуми, навчальні тренінги, творчі звіти, педагогічні конкурси, науково-практичні конференції.

Створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.

Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим  вчителям географії, економіки, природознавства, курсу «Фінансова грамотність», у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

Координує туристсько-краєзнавчу роботу закладів освіти, проводить щорічний районний туристичний зліт учнівської молоді.

Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб. 2-30-97

 

Лазорко О. В. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний супровід викладання правознавства, громадянської освіти, проведення атестації педагогічних працівників установ освіти.

Розробляє  структуру методичної роботи з вчителями правознавства, громадянської освіти, складає індивідуальний план роботи; безпосередньо керує районною методичною комісією вчителів правознавства, практичного права.

На запит закладів загальної середньої освіти району вивчає та аналізує  стан викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів з правознавства, громадянської освіти, виявляє труднощі у засвоєнні ними програмного матеріалу і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення навчально-виховного процесу.

Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції, виставки, пресу, радіо, власний блог, сайт методичного кабінету. Допомагає вчителям в узагальненні досвіду навчально-виховної роботи.

Формує електронну базу даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і  окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

Організовує роботу щодо  підготовки і проведення олімпіад з правознавства, конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт, турнірів, підготовку  команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань

Надає методичну допомогу адміністраціям установ освіти щодо проведення атестації педагогічних працівників. Формує списки працівників, що атестуються в поточному році, систематизує документи кожного педагогічного працівника для проходження атестації. Готує матеріали до засідань атестаційної комісії ІІ рівня. Як секретар комісії веде  необхідну документацію. Координує діяльність закладів освіти з питань впровадження інновацій.

В.о. юрисконсульта відділу кадрів відділу освіти. Надає консультації з питань дотримання трудового законодавства в установах освіти району,  з правових питань,  укладення трудових контрактів, договорів.

Секретар тендерної комітету відділу освіти з питань проведення державних закупівель.

Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб. 2-30-95

 

Майхер О. М. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний супровід викладання зарубіжної літератури; розробляє  структуру методичної роботи з вчителями зарубіжної літератури, складає індивідуальний план роботи; безпосередньо керує районною методичною комісією, учительськими студіями, літературним клубом «Творчість» учителів зарубіжної літератури; вивчає та аналізує стан методичної роботи з вищеназваного предмета,  координує роботу методичних комісій, школи педагогічної майстерності та школи молодого учителя зарубіжної літератури; здійснює інформаційно-консультативне обслуговування вчителів зарубіжної літератури, надає практичну допомогу молодим спеціалістам; організовує безперервне удосконалення професійного і фахового рівня вчителів зарубіжної літератури відповідно до складеної структури; проводить районні етапи конкурсів педагогічної майстерності, науково-практичні конференції, навчальні семінари, практикуми, тренінги, виставки, конкурси дитячої творчості, фестивалі декламаторської та  театральної майстерності тощо; організовує та координує роботу щодо проведення міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower»; аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення викладання зарубіжної літератури педагогічними кадрами; ініціює розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів, впровадження в освітній процес кращих педагогічних практик, інноваційних освітніх технологій, сучасних досягнень педагогічної науки; формує електронну базу даних кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних працівників, фондів сучасної навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань; популяризує кращі педагогічні практики учителів зарубіжної літератури району через фахові видання, радіо, власний блог, сайт методичного кабінету відділу освіти; проводить заходи, спрямовані на поширення інформації щодо науково-пошукової роботи учителів зарубіжної літератури; висвітлює на сайтах методичного кабінету, відділу освіти інноваційну діяльність методичної служби, актуальні питання розвитку освіти в районі та реформування освітньої галузі в цілому; на запит закладів загальної середньої освіти району вивчає та аналізує стан викладання зарубіжної літератури, проводить тренінги, ділові ігри, готує завдання для перевірки якості знань, практичних умінь і навичок учнів з предмета; готує проекти листів, наказів відповідно до своїх повноважень.

Здійснює науково-методичний супровід проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками району, координує роботу з підготовки замовлень на курси закладами загальної середньої освіти району, формує і подає узагальнене замовлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників району до КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», інформує заклади освіти про графіки проходження курсів, семінарів, готує проекти листів про внесення змін, перенесення термінів курсів відповідно до запитів ЗЗСО, звернень педагогів, забезпечує процес отримання свідоцтв про курси підвищення кваліфікації педагогами закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти району.

Секретар ради методичного кабінету.

Телефон роб. 2-30-97

 

Меленчук І.Б. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний супровід підвищення фахової майстерності вчителів предметів: історії, філософії, «Людина та світ», шкільних бібліотекарів та їх інформаційно-консультативне обслуговування. Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення.   Організовує  безперервне удосконалення  фахової освіти, кваліфікації вчителів вищеназваних дисциплін та шкільних бібліотекарів. Розробляє    структуру методичної роботи з вчителями історії, шкільними бібліотекарями.

Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання та виховання, удосконалення  форм і методів роботи з вчителями історії, філософії, «Людина і світ», бере участь в організації діяльності експериментальних майданчиків, творчих груп, досягнень науки.

Організовує і проводить  педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси, науково-практичні конференції, педагогічні читання, семінари.

Організовує розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів: тематичні атестації, сценарії, розробки уроків.

Для молодих педагогів проводить індивідуальні та групові консультації, відкриті уроки, виховні заходи,тренінги, круглі столи.

Приділяє увагу творчому зростанню педагогів під час проведення засідання творчої групи вчителів історії.

Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції,тренінги, виставки, пресу, радіо, власний блог, сайт методичного кабінету. Допомагає вчителям в узагальненні досвіду освітньої діяльності.

Формує електронну базу даних кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

Організовує роботу щодо підготовки і проведення олімпіад з історії , конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт, турнірів, підготовку команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань. Взаємодіє з Львівською обласною Малою академією наук учнівської молоді, формує команду для участі в турнірі «Юний історик». Заохочує учнів до участі в історико-пізнавальних конкурсах. Проводить конкурс «Найкращий читач».

Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення: підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти.

Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та   іншим вчителям історії, шкільним бібліотекарям, у тому числі в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої роботи педагогічних працівників, що атестуються.

Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, «Шкільний бібліотекар», інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.

Проводить масові заходи, спрямовані на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності освітніх закладів і окремих учителів історії.

Організовує зустрічі з видатними людьми Яворівщини та області.

Висвітлює в засобах масової інформації інноваційну діяльність учителів історії та шкільних бібліотекарів і проблеми розвитку освіти в районі .

Проводить просвітницьку діяльність та пропаганду історичної науки через проведення Міжнародного історичного конкурсу «Лелека».

Телефон роб. 2-30-97

 

Мельнічук О. Р. – методист методичного кабінету. Здійснює  інформаційне наповнення сайту відділу освіти, районного методичного кабінету, веде контроль за розміщенням первинної інформації про освітню діяльність на сайтах навчальних закладів, надає інформації до освітнього порталу Львівщини.

 

Петришин Н. В. – методист методичного кабінету. Відповідає за організацію  медичного огляду педагогічних працівників, співпрацює з медичними закладами району з даного питання, складає з ними графік проходження медоглядів.

Веде військовий облік та бронювання працівників.

Бібліотекар районного методичного кабінету.

Систематизує справи в архіві відділу освіти. Відповідає за його ведення.

 

Пономарьова М.С. – здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності вчителів української мови та літератури, основ християнської етики, українознавства, народознавства та їх інформаційно-консультативне обслуговування. Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення української мови та літератури, основ християнської етики, українознавства, народознавства педагогічними кадрами. Організовує безперервне удосконалення фахової освіти, кваліфікації вчителів вищеназваних дисциплін.

Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання та виховання, удосконалення  форм і методів роботи з вчителями української мови та літератури, християнської етики, бере участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп, досягнень науки.

Організовує виявлення, апробацію та впровадження в практику кращих педагогічних практик, навчально-методичної літератури, освітніх технологій, досягнень науки; представницькі педагогічні виставки, творчі звіти, семінари, конкурси, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо; розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів. Надає методичну допомогу студентам-заочникам, практикантам. Розробляє  структуру методичної роботи з вчителями української мови та літератури, основ християнської етики. Складає індивідуальний план роботи.

Керує районною методичною комісією учителів української мови викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів з української мови та літератури,  основ християнської етики, виявляє труднощі у засвоєнні ними програмного матеріалу і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення освітнього процесу.

Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через семінарські заняття,  тренінги, педагогічні читання і конференції, виставки, пресу, радіо, власний блог, сайт методичного кабінету. Допомагає вчителям в узагальненні досвіду освітньої діяльності. Формує електронну базу даних щодо кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів і  окремих працівників.

Організовує роботу щодо  підготовки і проведення олімпіад з української мови та літератури, основ християнської етики, конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт,  підготовку  команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення: підручників, навчальних посібників  та іншої навчальної літератури для ЗЗСО; патронаж  освітніх закладів, які мають статус  експериментальних майданчиків (за їх наявності) з української мови та літератури, основ християнської етики, і надає їм науково-методичну допомогу.    Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим  вчителям української мови та літератури, основ християнської етики, у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої діяльності педагогічних працівників, що атестуються.

Впроваджує сучасні освітні системи і технології,  інтерактивні методи організації освітнього процесу. Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

Висвітлює в засобах масової інформації інноваційну діяльність учителів української мови та літератур,  основ християнської етики і проблеми розвитку освіти в районі. Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень. Відслідковує дотримання Закону України «Про мови » у ЗЗСО району.

Телефон роб. 2-27-38

 

Романик Г.В. – методист методичного кабінету. Розробляє  структуру методичної роботи з вчителями фізики та астрономії. Складає індивідуальний план роботи,  погоджує і  затверджує його в  установленому порядку. Здійснює роботу щодо підвищення професійного і фахового рівня вчителів фізики та астрономії відповідно до складеної структури. Керує районною методичною комісією учителів,координує роботу окружних методичних комісій навчальних закладів середньої освіти району, надає їм методичну допомогу.

На запит  ЗЗСО вивчає та аналізує викладання якості знань, практичних умінь і навичок учнів з фізики та астрономії, виявляє труднощі у засвоєнні ними програмного матеріалу і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення навчально-виховного процесу.

Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції, тренінги,  виставки, пресу, радіо, власний блог, сайт.

Допомагає вчителям в узагальненні досвіду освітньої діяльності. Формує електронну базу даних щодо  кращих  педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів.

Організовує роботу щодо  підготовки і проведення олімпіад з фізики та астрономії, конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт, турнірів, підготовку  команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.      Створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.     Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення: підручників, навчальних посібників  та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим  вчителям фізики та астрономії, у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої діяльності  педагогічних працівників, що атестуються.    Впроваджує сучасні освітні системи і технології,  інтерактивні методи організації навчання і виховання. Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

Проводить масові заходи, спрямовані на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих учителів фізики, астрономії.    Висвітлює в засобах масової інформації інноваційну діяльність учителів фізики, астрономії і проблеми розвитку освіти в районі. Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб. 2-27-38

 

Романів О.М. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності вчителів інформатики. Розробляє  та літератури, основ християнської етики, координує роботу окружних методичних комісій закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) району, надає їм методичну допомогу. На запит закладів ЗЗСО  вивчає та аналізує стан структуру методичної роботи з вчителями інформатики. Складає індивідуальний план роботи,  погоджує і  затверджує його в  установленому порядку.

Керує районною школою новопризначеного учителя інформатики,координує роботу окружних методичних комісій закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) району, надає їм методичну допомогу. На запит закладів ЗЗСО  вивчає та аналізує стан викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів з предмета,  виявляє труднощі у засвоєнні ними програмного матеріалу і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення освітнього процесу.

 

Стадник О.В. – методист методичного кабінету. Здійснює методичний супровід підвищення фахової майстерності практичних психологів, соціальних педагогів та їх інформаційно-консультативне обслуговування.  Створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу. Розробляє  структуру методичної роботи з даною категорією працівників.    Складає індивідуальний план роботи. Проводить семінари,тренінги, рольові ігри, конференції тощо. Надає практичну допомогу молодим спеціалістам .   Бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої діяльності педагогічних працівників, що атестуються. Впроваджує сучасні освітні системи і технології,  інтерактивні методи організації освітнього процесу.

Станько Б.М. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва, трудового навчання та їх інформаційно-консультативне обслуговування.        Розробляє  структуру методичної роботи з вчителями музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва, трудового навчання. Складає індивідуальний план роботи.

Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва,  трудового навчання педагогічними кадрами. Організовує безперервне удосконалення фахової освіти, кваліфікації вчителів, пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання та виховання, удосконалення  форм і методів роботи з вчителями музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва, трудового навчання. Керує районною методичною комісією учителів музичного мистецтва, художньої культури, координує роботу окружних методичних комісій закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) району, надає їм методичну допомогу.

Бере участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп. Здійснює, апробацію та впровадження кращих педагогічних практик, освітніх технологій, досягнень науки; проводить представницькі педагогічні виставки, творчі звіти, семінари, конкурси, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо. Організовує розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів. Надає методичну допомогу студентам-заочникам, практикантам.

На запит закладів ЗСО вивчає та аналізує стан викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва, трудового навчання виявляє труднощі у засвоєнні ними програмного матеріалу і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення навчально-виховного процесу.

Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через семінарські заняття, тренінги, педагогічні читання і конференції, виставки, пресу, радіо, власний блог, сайт методичного кабінету. Допомагає вчителям в узагальненні досвіду освітньої діяльності.

Організовує роботу щодо  підготовки і проведення олімпіад з трудового навчання, мистецьких конкурсів та фестивалів, підготовку  команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення: підручників, навчальних посібників  та іншої навчальної літератури для ЗЗСО.

Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим  вчителям музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва, трудового навчання, у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої діяльності педагогічних працівників, що атестуються.

Впроваджує сучасні освітні системи і технології,  інтерактивні методи організації освітнього процесу.

Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

Висвітлює в засобах масової інформації інноваційну діяльність учителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, мистецтва, трудового навчання і проблеми розвитку освіти в районі. Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень. Організовує та проводить районні етапи мистецьких конкурсів та фестивалів.

Телефон роб. 2-30-66

 

Флис О.Г. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності вчителів біології, екології, хімії та основ здоров’я  та їх інформаційно-консультативне обслуговування; розробляє  структуру методичної роботи з вчителями біології, екології, хімії та основ здоров’я; складає індивідуальний план роботи; здійснює роботу щодо підвищення професійного і фахового рівня вчителів біології, екології, хімії та основ здоров’я відповідно до складеної структури; аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення біології, екології, хімії  та основ здоров’я педагогічними кадрами; організовує безперервне удосконалення фахової освіти, кваліфікації вчителів вищеназваних дисциплін; керує районною методичною комісією вчителів біології та хімії, основ здоров’я, координує роботу творчих груп вчителів біології, основ здоров’я, опорної школи вчителів хімії, надає їм методичну допомогу; вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим  вчителям біології, екології, хімії та основ здоров’я, у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої роботи педагогічних працівників, що атестуються.

На запит закладів загальної середньої освіти вивчає та аналізує викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів з хімії, біології, екології та основ здоров’я, виявляє труднощі у засвоєнні ними програмного матеріалу і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення освітнього процесу; організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через семінарські заняття, творчі звіти, педагогічні читання і конференції, тренінги, виставки, власний блог, сайт методичного кабінету, допомагає вчителям в узагальненні досвіду освітньої діяльності.

Організовує роботу щодо  підготовки і проведення олімпіад з біології, екології та хімії, турнірів юних біологів та юних хіміків, конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт, еколого-натуралістичного напрямку: «Квітковий вернісаж, «День натураліста», конкурс на кращу навчально – екологічну стежку, «Галерея кімнатних рослин», «Птах року», «Вчимося заповідати», кубок ЛОЦЕНТУМ з гри  брейн-ринг «Еко-брейн»,  «Парад квітів біля школи», «Збережемо життя ялинці», конкурс на кращий екологічний проект з переробки та утилізації новорічних ялинок, акція «Годівничка», конкурс юних зоологів і тваринників, винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, турнір юних натуралістів, юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста», конкурс (агітбригади)  колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім», конкурс дослідницько – експериментальних  робіт з природознавства «Юний дослідник», «Зоологічна галерея», «День зустрічі птахів», «До чистих джерел», конкурс учнівських лісництв, конкурс – захист екологічних проектів «Дотик природи», акція учнівської молоді «День Довкілля», конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти та .

Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

Районний координатор Міжнародної природознавчої гри «Геліантус».

Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень.

Телефон роб. 2-30-97

Флис Б. В. – – методист методичного кабінету.  Здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни та їх інформаційно-консультативне обслуговування.     Проводить  військові  ігри  «Джура», «Козацькі забави», «Лелеченя».   Надає допомогу у проведенні туристичного зльоту.

Проводить спартакіаду школярів з легкоатлетичного багатоборства, легкої атлетики, міні-футболу, волейболу, баскетболу, ручного м’яча, футболу «Шкіряний м’яч», «Старти Надій», а також серед працівників освіти з волейболу, настільного тенісу, міні-футболу.

Надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим  вчителям фізичної культури та Захисту Вітчизни, у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються.

Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

Проводить масові заходи, спрямовані на поширення інформації щодо інноваційної діяльності вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни.

Телефон роб. 2-30-66

Щудлюк Л. І. – методист методичного кабінету. Здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності вчителів іноземних мов та їх інформаційно-консультативне обслуговування. Керує районною методичною комісією вчителів іноземних мов, координує роботу окружних методичних комісій закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО)  району, надає їм методичну допомогу. Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення іноземних мов педагогічними кадрами. Розробляє  структуру методичної роботи з вчителями іноземних мов. Складає індивідуальний план роботи. Здійснює роботу щодо підвищення професійного і фахового рівня вчителів іноземних мов відповідно до складеної структури. Співпрацює з методистами ЛОІППО, Міжнародного освітньо-методичного центру “Dinternal Education”, Оксфорд Юніверсіті Прес, організовуючи спільні тренінги, семінари. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання та виховання, удосконалення  форм і методів роботи з вчителями іноземних мов, організовує виявлення, апробацію та впровадження кращих педагогічних практик, навчально-методичної літератури, освітніх технологій, досягнень науки.Організовує і проводить представницькі педагогічні виставки, творчі звіти, семінари,  конкурси, тренінги, майстер-класи, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо.На запит закладів ЗСО вивчає та аналізує стан викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів з іноземних мов, виявляє труднощі у засвоєнні ними програмного матеріалу і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення освітнього процесу.Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції, тренінги, виставки, пресу, радіо, власний блог, сайт методичного кабінету.Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення: підручників, навчальних посібників  та іншої навчальної літератури для  ЗЗСО району. Допомагає вчителям в узагальненні досвіду освітньої діяльності. Формує електронну базу даних щодо кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів і  окремих працівників.Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим  вчителям іноземних мов, у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої діяльності педагогічних працівників, що атестуються;      Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань. Проводить масові заходи, спрямовані на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності ЗЗСО і окремих учителів іноземних мов. Впроваджує сучасні освітні системи і технології,  інтерактивні методи організації освітнього процесу.    Організовує роботу щодо  підготовки і проведення олімпіад з іноземних мов, конкурсу з англійської мови «Грінвіч»,  участі у Програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX),  конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт, підготовку  команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.Взаємодіє з Львівською обласною Малою академією наук  та іншими учнівськими товариствами. Організовує та координує проведення предметних олімпіад та турнірів з навчальних предметів, координує діяльність закладів освіти щодо виявлення та розвитку обдарованих школярів.  Організовує проведення свята обдарованості та готує проекти наказів щодо преміювання обдарованих школярів району та встановлення стипендій  районної ради переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Формує електронну базу обдарованих дітей району. Організовує роботу літніх мовних таборів та надає методичну допомогу у їх роботі. Координує міжнародне співробітництво закладів загальної середньої освіти району із навчальними закладами Європи. Надає пропозиції закладам ЗСО району щодо здійснення заходів, присвячених європейській інтеграції України, проведення Дня Європи. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі.Телефон роб. 2-30-66

Федіна А.С. – голова Яворівської районної медико-психолого-педагогічної               консультації, організовує роботу РПМПК,  інклюзивного та індивідуального  навчання, роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, діяльність логопедичних кабінетів.

Телефон роб. 4-06-62

 

 

(Всього переглядів - 1 564)